Politica de confidenţialitate

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare
"Regulamentul") va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dorește
crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale
de implementare.
Este responsabil pentru operarea paginii web www.eles.ro și are calitatea de operator ELES&CO SRL cu
sediul în Sebes, Str. Crângului, nr. 18 Jud. Alba, îngistrată la ORC sub nr. J1/1100/31.05.2019 având
CIF RO41203860
Această pagină web se adresează exclusiv utilizatorilor cu vârsta peste 16 ani.
În vederea respectării obligațiilor care ne revin, derivând din Regulament, și având în vedere că protecția datelor
dvs reprezintă o preocupare majoră și constantă pentru noi, am elaborat prezentul document, care
stabilește categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm la vizita dvs pe pagina noastră web, scopul
și temeiul prelucrării, durata prelucrării, unde păstrăm și cui transmitem aceste date, precum și drepturile pe care
le aveți în calitatea dvs de persoana vizata, implementate special pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților
fundamentale ale dvs. și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

1. Definiții
”date cu caracter personal” orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana
vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin
referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator
online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice,
economice, culturale sau sociale.
„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau
asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea,
înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,
divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,
restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau
împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când
scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile
specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
” persoană împuternicită” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care
prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
Vă asigurăm că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, doar pentru
îndeplinirea scopurilor explicite care v-au fost aduse la cunoștință.
ELES SRL în calitate de operator, prelucrează datele într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor
cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a
distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

2. Datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm. Scopul. Temeiul. Durata Prelucrării
Colectăm de la dvs. doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea
de utilizare a paginii noastre web, pentru a putea onora comenzile dvs. și pentru a vă putea oferi acces la produsele
noastre și pentru a vă putea ține la curent cu produsele, serviciile și ofertele noastre (marketing direct), în măsura
în care acest lucru este permis de reglementările legale sau se realizează pe baza consimțământului dvs.

În general prelucrăm următoarele date cu caracter personal ale dvs.:

  • numele și prenumele dumneavoastră,
  • adresa (adresele) de e-mail,
  • adresa de corespondență
  • numărul de telefon pe care ni-l furnizați (de serviciu / personal).
  • numarul comenzii
  • suma tranzacției
  • data tranzacției

Fiecare categorie de date va fi colectată în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior
într-un mod incompatibil cu aceste scopuri și vor fi pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii
scopurilor în care sunt prelucrat.
Pentru a asigura principiul transparenței informațiilor la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal vă comunicăm
în cele ce urmează modul în care prelucrăm datele tale, scopurile și temeiul juridic (baza legală) al activităților prin
care prelucrăm datele tale.

CREAREA UNUI CONT
În momentul creării unui cont de utilizator pe site-ul nostru www.ELES.ro, vă solicităm și colectăm numele,
prenumele, adresa, nr. de telefon și adresa de email, IP.
Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în scop precontractual, pentru a vă putea permite să accesați
produsele noastre și pentru a putea efectua o comandă, temeiul prelucrării fiind obligația contractuală. În măsura
în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. ELES&CO SRL nu va putea onora și livra comenzile dvs.
Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga existență a contului creat, până în momentul ștergerii
contului, însă nu mai mult de o perioadă de 3 ani ani de la data ultimei autentificări în cont sau ultimei comenzi. Te
vom notifica înainte de a închide contul tău de client și a șterge toate datele asociate acestui cont de client. În
măsura în care ulterior creării contului ați plasat o comandă datele dvs. vor fi păstrate pe o perioadă de 3 ani de la
data plasării ultimei comenzi acesta fiind termenul de prescripție.
Datele dvs. prelucrate la momentul creării contului nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea
automată, inclusiv crearea de profiluri, vor fi divulgate niciunui terț și nu vor face obiectul unul transfer către o țară
terță sau o organizație internațională.

REALIZAREA UNEI COMENZI
În momentul completării și finalizării formularului de comandă vă solicităm și colectăm de la dvs. numele,
prenumele, adresa de contact, adresa de livrare, nr. de telefon și adresa de email și IP
Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în scop contractual, pentru a-ți putea onora comenzile, a livra
produsele la adresa indicată, a ne executa obligațiile de garanție asociate produselor, sau, după caz, a face un
retur de produse. Temeiul prelucrării îl reprezintă obligația contractuală dintre părți astfel cum a fost ea stabilită prin
Termeni și Condiții. În măsura în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. ELES&CO SRL nu va putea
onora și livra comenzile dvs.
Totodată datele dvs. cu caracter personal ne sunt necesare pentru a completa și livra facturile fiscale aferente
produselor livrate. Datele dvs. de plată online nu vor fi accesibile si nici nu vor fi stocate de către ELES&CO SRL,
ci doar de furnizorul serviciului de plată electronică sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare
date de identificare a cardului, despre a cărei identitate vei fi informat, anterior introducerii efective a detaliilor
cardului pe care îl folosești pentru plata online. Singurele date privind plata efectuată pe care noi le vom stoca sunt
cele legate de data inițierii și finalizării tranzacției precum și situația plății. În temeiul obligației legale datele dvs. cu
caracter personal necesare întocmirii documentelor de plată vor fi furnizate partenerilor noștri contractuali care ne
furnizează serviciile IT și vor fi folosite în vederea depunerii declarațiilor fiscale și contabile la autoritățile fiscale.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga durată a raportului contractual precum și pe un termen
de 3 ani de la data plasării ultimei comenzi acesta fiind termenul de prescripție.
Pentru a ne putea executa la timp și conform obligațiile asumate, datele dvs. cu caracter personal for fi divulgate
partenerilor noștri contractuali de încredere, selectați în mod atent:
• furnizorul serviciului de stocare a datelor pe servere externe situat în România;
• furnizorul serviciilor de contabilitate
• furnizorul serviciilor de comunicări și transmiteri corespondență pe e-mail
• furnizorul serviciilor de telefonie mobilă care ne ajută să ținem legătura cu tine, situat în România;
• curieri cu care avem încheiat un raport contractual;
• procesatorii serviciului de plăți online
Datele dvs. prelucrate la momentul creării contului nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea
automată, inclusiv crearea de profiluri și nu vor face obiectul unul transfer către o țară terță sau o organizație
internațională.

NEWSLETTER – MARKETING DIRECT
Abonarea și dezabonarea la newsletter-ul ELES este gratuită și voluntară și se face exclusiv în baza
consimțământului dvs. Newsletter-ul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS)
asupra Bunurilor, Serviciilor, Promoțiilor, etc. Vânzătorului într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din
partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.
Pentru a asigura serviciile de marketing colectăm de la dvs. adresa de e-mail, nr. de telefon, nume, prenume.
Aceste date for fi folosite în mod exclusiv pentru a vă ține la curent cu privire la produsele, serviciile și ofertele
noastre. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul tău, durata prelucrării fiind
întreaga durată a existenței consimțământului.
Consimțământul poate fi retras oricând printr-un email trimis la adresa de mail office@eles.ro sau
prin accesarea link-ului de dezabonare din cuprinsul e-mailului primit de la noi și va avea drept consecință încetarea
prelucrării. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuată înainte de retragerea
acestuia.
Datele tale nu vor fi transferate către niciun alt operator sau împuternicit și nu vor fi transmise către nicio țară terță
și sau organizație internațională

COOKIE-URI
Site-ul www.eles.ro foloseşte cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hard disk-ul utilizatorului, conţinând
informaţii despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta
permiţând memorarea unor opţiuni de navigare în site precum limba în care se afişează site-ul, tip de filtre care se
aplică la afişarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator şi a parolei pentru un acces rapid la
conţinutul site-ului. Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în
site sau de citire a conţinutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza şi segmenta
interesele utilizatorilor faţă de anumite zone sau aplicaţii ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătăţirea
experinţei de navigare, introducerea unui conţinut relevant pentru utilizator etc. Unii dintre partenerii noştri de afaceri
folosesc cookie-uri pe site-ul nostru (ex: cei care îşi fac publicitate). Cu toate acestea, nu avem acces şi nici nu
putem controla aceste cookie-uri.
Aceste fișiere cookie ne permit să salvăm adresa dvs. de e-mail, astfel încât să fiți recunoscut și logat automat la
vizita dvs. următoare.
Bineînțeles că puteți accesa pagina noastră web și fără cookies.
În cazul în care nu doriți să recunoaștem computerul dvs., puteți să împiedicați stocarea de cookies pe hard discul
dvs. prin dezactivarea stocărilor de cookies în setările browser-ului dvs. Puteți consulta modul detaliat de

funcționare în instrucțiunile browser-ului dvs. Dacă nu acceptați cookies, aceasta poate conduce la limitări
funcționale ale ofertelor noastre.

LINK-URI
Acest site poate conţine link-uri către alte site-uri. ELES&CO SRL nu este responsabil de politica de confidenţialitate
practicată de aceştia. Vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali şi a celorlalte informaţii referitoare
la colectarea informaţiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informaţiilor
colectate pe acest site.
Atunci când accesați o pagină web care conține plugins, browser-ul dvs. stabilește o legătură directă cu serverele
furnizorilor respectivi. Conținutul plugins-ului va fi transmis de furnizorul respectiv direct către browser-ul dvs. și va

fi integrat de acesta în pagina web. Prin integrarea plugins-ului, furnizorul respectiv primește informația că browser-
ul dvs. a accesat pagina noastră web. Aceasta se întâmplă indiferent dacă aveți un profil pe rețeaua socială

respectivă sau dacă tocmai v-ați logat.
În cazul în care sunteți logat pe rețeaua socială respectivă, aceasta poate atribui vizita pe pagina noastră web
profilului dvs. de pe rețeaua socială respectivă. Dacă interacționați cu plugins, de exemplu prin acționarea butonului
”Îmi place” de pe Facebook sau faceți un comentariu, informația corespunzătoare va fi transmisă direct către
furnizorul respectiv și stocată acolo.
Informații privind scopul și volumul colectării datelor, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor cu caracter
personal prin furnizorul respectiv, cât și drepturile dvs. și posibilitățile de setare referitoare la acestea în vederea
protecției vieții dvs. private găsiți în instrucțiunile referitoare la protecția datelor ale furnizorului respectiv.

3. Securitatea datelor dvs. cu caracter personal
Securitatea datelor dvs. cu caracter personal sunt o prioritate pentru noi. Te asigurăm de faptul că orice prelucrare
a datelor se face cu respectarea principiilor garantate de Regulament și prelucrate într-un mod are asigură
securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale
și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice
corespunzătoare, prin punerea în aplicare a unor politici interne adecvate de protecție a datelor.
Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informaţiilor personale ale utilizatorilor nostri. În
momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline cât şi online. Toate
informaţiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de
criptare SSL, marcate cu simbolul unui lacăt, poziţionat în partea de jos a ferestrei de browser Microsoft Internet
Explorer.

4. Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată
Regulamentul 679/2016 asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special
a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.
În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita exercitarea oricărui din următoarele
drepturi în vederea garantării protecției datelor dvs. cu caracter personal:
-dreptul de a avea acces la datele dvs: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal
care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada
pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili
această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;
-dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate,
aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Subscrisa vom comunica rectificarea fiecărui
destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau
presupune eforturi disproporționate

-dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor
în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam
exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal,
solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă subscrisa nu mai am nevoie de datele cu caracter personal în
scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați
opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează
asupra drepturilor dvs.
-dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare
pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ați retras consimțământul și nu
există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să
prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter
personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în
legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
-dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dvs. către un alt
operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dvs. și prelucrarea este una automată
-dreptul de a va opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. în scop de
marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele dvs. vor fi șterse.
- dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv
profilare.
Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o simplă cerere adresată ELES&CO SRL, în calitate de operator,
la sediul nostu sau la adresa de email office@eles.ro sau prin accesarea funcțiilor puse la dispoziție pe site-ul nostru
(link export și ștergere).
În situația în care consideri ca ți-au fost încălcate drepturile, ai posibilitatea să te adresezi cu o plângere Autorității
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

5. Date de contact
Prezenta Politică se completează cu celelalte politici specifice ale ELES&CO SRL si Termenii și Condițiile pe care
le poți accesa de pe site-ul nostru. Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicată către utilizatori
prin e-mail, astfel încât aceştia să fie permanent informaţi cu privire la informaţiile pe care le colectăm, cum le
utilizăm şi în ce circumstanţe, dacă există, le facem publice. Utilizatorii vor putea să fie sau nu de acord cu utilizarea
informaţiilor în alte scopuri. Vom utiliza informaţiile în concordanţă cu politica sub care au fost culese informaţiile.
Prezenta informare a dvs. este limitată la pagina noastră web și nu este valabilă pentru paginile web ale operatorilor
terți, care pot fi accesate prin intermediul acestei pagini web. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor de
către acești operatori terț și nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere în legătură cu aceste pagini web.

ELES&CO SRL
Persoană responsabilă: Diana Eles
Telefon: 0039 3661394641
Mobil: 0786888287
Mail: office@eles.ro

Stergere Date Personale

Exporta Date Personale